Projekti Leviz Albania

May 29, 2018 / BY / IN Category

Qeverisja vendore përballë nevojës së zhvillimeve kulturorePërmbledhje e projektit Projekti ka targetuar tre NJQV: Vlorë, Himarë dhe Sarandë.Problematika që shfaqet në këto NJQV, është: mungojnë planettrategjike të zhvillimit kulturor dhe turizmit kulturor...

READ MORE