Qeverisja vendore përballë nevojave të zhvillimit kulturor rajonal

May 29, 2018 / BY / IN Projects & Partners

Starton Projekti më i ri i Fondacionit Rruga me Pisha.

Me mbështetjen e Leviz Albania, Fondacioni Rruga me Pisha fillon projektin më të fundit të tij Qeverisja vendore përballë nevojave të zhvillimit kulturor rajonal.

Ky projekt do të zgjasë 12 muaj (Maj 2017 – Maj 2018), dhe ka në qendër të vëmendjes, fuqizimin dhe përfshirjen e grupeve të interesit (Skenës së Pavarur Kulturore) Vlore, Himarë dhe Sarandë, në hartimin e buxhetit vjetor për artin dhe kulturen në këto Njësi të Qeverisjes Vendore, përfshirjen e grupeve të interesit në hartimin e PBA (Planeve Strategjike Afat – Gjata 2019 – 2021) të këtyre Bashkive, si dhe përfaqësimi i SPK të këtyre qyteteve në bordet këshëllimore pranë Këshillave Bashkiake dhe Zyres së Kryetarit të Bashkisë.

Fondacioni Rruga me Pisha, fton të gjithë aktorët kryesorë që operojnë në fushën e artit dhe kulturës, por edhe turizmit kulturor në këto tre NJQV (Vlorë, Himarë dhe Sarandë) të kontaktojnë me ne, për përfshirjen e tyre në këtë projekt.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.